Betingelser og vilkår


Designbasen.dk er en åben, gratis database over designudbydere i Danmark. Designbasen administreres af D2i – Design to innovate og er udviklet i forbindelse med Regionalfondsprojektet Growth Catalyst.

Oprettelse af virksomhedsprofil
Det er designvirksomhederne som selv opretter og skaber indholdet i designbasens virksomhedsprofiler og det er derfor også den pågældende virksomhed, der alene har ansvar for at alle oplysninger og øvrigt indhold er korrekt, tidssvarende og løbende opdateres.

D2i forbeholder sig ret til, på vegne af designbasen.dk at udsende information til brugerne (registrerede designvirksomheder og deres i systemet registrerede medarbejdere) via e-mail. Afsenderemail vil være designbasen@d2i.dk
Alt materiale vil i henhold til lov om markedsføring udelukkende være i relation til designbasen.dk

Registrering af medarbejderdata
Da fagforeningstilhørsforhold betragtes som personfølsomme data under persondataforordningen, er det vigtigt for D2i på vegne af designbasen.dk at gøre opmærksom på, at det er frivilligt om en medarbejder ønsker at opgive oplysninger om vedkommendes organisering i Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD) og/eller Danske Kunsthåndværkere og Designere (DKOD).
Såfremt medarbejderen afgiver den pågældende oplysning accepterer brugeren/medarbejderen at informationen registreres hos D2i på vegne af designbasen.dk

Medarbejderens oplysninger i systemet vil være anonymiseret på virksomhedernes offentlige profiler, så det ikke fremgår hvilke medarbejdere, med hvilke kompetencer, der er organiseret i FAOD eller DKOD, ligesom det kun er virksomhedens kontaktinformation og ikke de enkelte medarbejderes kontaktoplysninger, der er tilgængelig på virksomhedens profil.

Det er dog vigtigt at bemærke, at anonymisering ikke er muligt i det tilfælde, hvor der er tale om enkeltmandsvirksomheder. D2i på vegne af designbasen.dk opfordrer derfor brugerne til at være særligt opmærksomme på, hvad de ønsker at offentliggøre i forbindelse med oprettelse og registrering i designbasen.dk

Brugeradfærd
D2i på vegne af designbasen.dk forbeholder sig retten til at fjerne virksomhedsprofiler og indhold, som vurderes som værende krænkende eller stødende, dog efter rimelig varsling af brugeren.

Immaterielle rettigheder
D2i på vegne af designbasen.dk forbeholder sig retten til at fjerne virksomhedsprofiler og indhold, som vurderes at krænke immaterielle rettigheder, dog efter rimelig varsling af brugeren.

Ændring og ophør
D2i på vegne af designbasen.dk kan ændre sidens betingelser og vilkår ved at give brugerne rimeligt varsel på forhånd. Fortsætter brugeren med at benytte siden uden indsigelser efter varslingsperioden, anses dette som brugerens accept af de ændrede betingelser og vilkår.

Brugeren kan når som helst opsige sin profil og tilstedeværelse på designbasen.dk, hvorefter D2i på vegne af designbasen.dk sletter brugerens profil, indenfor en, fra brugerens opsigelsestidspunkt rimelig periode.

D2i på vegne af designbasen.dk kan slette en virksomhedsprofil eller indhold, forudsat brugeren gives rimeligt varsel.

Brug af data og dataansvar
D2i på vegne af designbasen.dk er forpligtet til at opbevare og behandle brugernes data forsvarligt efter gældende lovgivning – GDPR – Persondataforordning
https://publications.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/3e485e15-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1

Informationer, som brugeren opgiver i forbindelse med registreringen i designbasen.dk vil ikke blive videresolgt eller overleveret til 2. part.

D2i på vegne af designbasen.dk forbeholder sig retten til at anvende brugerens data i D2i’s CRM-system f.eks. i forbindelse med statistiske undersøgelser af designbranchen generelt.